ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
Użytkownicy
Użytkownikami aplikacji są wszyscy uczestnicy projektu, którzy podczas rekrutacji podali ważny adres e-mail. Użytkownikami aplikacji mogą stać się również wolni słuchacze, którzy zarejestrują konto w aplikacji i otrzymają dostęp wg zgłoszonego zapotrzebowania.

Dostęp
Korzystanie z aplikacji umożliwia dostęp do tych materiałów utworzonych w ramach projektu. Dostęp do materiałów podzielony jest na następujące zakresy:
  • materiały ogólnodostępne
  • materiały profilowane
  • materiały prywatne
Materiały ogólnodostępne są przeznaczone do użytkowania przez wszystkich użytkowników aplikacji. Dostęp do nich jest możliwy z poziomu głównego menu aplikacji. Materiały profilowane posiadają opis wydarzenia - dostęp do zapisu audiowizualnego jest możliwy po zgłoszeniu zapotrzebowania. Pozostałe materiały dostępne są wyłącznie dla uczestników udokumentowanego wydarzenia.

Materiały
Wśród dostępnych poprzez aplikację materiałów znajdują się:
- Warsztaty mistrzowskie w kategorii skrzypiec, wiolonczeli, fortepianu, śpiewu, fletu, klarnetu, oboju i puzonu, z udziałem uczniów szkół muzycznych II st., prowadzone przez asystentów i profesorów zagranicznych wyższych uczelni muzycznych (nagrania i opisy);
- Szkolenia eksperckie prowadzone przez regionalnych specjalistów w tematyce dopasowanej dla poszczególnych placówek szkolnych;
- Wykłady zarządzania ścieżką edukacji i kariery prowadzone przez reprezentantów zagranicznych instytucji kultury i edukacji artystycznej;
- Wykłady innowacyjne prowadzone przez krajowych specjalistów w wybranych dziedzinach;
- Koncerty dydaktyczne z udziałem uczniów szkół muzycznych II st., profesjonalnych zespołów orkiestrowych, doświadczonych dyrygentów i zaproszonych solistów zagranicznych.

Wyszukiwanie
Aplikacja umożliwia przeszukiwanie materiałów, poprzez wprowadzenie pożądanej jednowyrazowej frazy w menu wyszukiwania, np. wpisanie frazy "skrzypce" i naciśnięcie przycisku "Szukaj" spowoduje wyświetlenie wszystkich wydarzeń zawierających tą frazę. Metoda ta zadziała również w przypadku wyszukiwania m.in. po nazwisku profesora warsztatów, solisty koncertu lub - niekiedy - kompozytora wykonywanego utworu.

W przypadku problemów z dostępem uprzejmie prosimy o kontakt e-mail.
ZASADA KORZYSTANIA Z BAZY SZOK
Opis
Baza SZOK stanowi wybraną część materiałów wytworzonych w czasie trwania projektu. Dostęp do bazy możliwy jest dla wszystkich uczestników projektu, a także - w indywidualnym wymiarze - pozostałym zainteresowanym.

Zakres
W ramach bazy udostępniamy:
  • Certyfikaty generowane na podstawie konta w Aplikacji
  • Publikację w formie książeczki z dwupakiem CD dokumentującej zakres projektu
  • Instrumenty zakupione na potrzeby projektu - na zasadach bezpłatnego użyczenia
  • Sprzęt audio-video i komputerowy na potrzeby współorganizacji projektów edukacyjnych
  • Bazę kontaktów reprezentantów czołowych zagranicznych instytucji kultury / edukacji artystycznej